Impresszum :

1. A honlap bemutatása :
 

Az Elektronikus kereskedelmi bizalomra vonatkozó 2004 június 21-i, 2004-575 sz. törvény (L.C.E.N.) 6-III. és 19. paragrafusának megfelelően, következőkröl értesitjük az www.online-consulting-corp.com honlap felhasználóit és látogatóit :

Jogi tájékoztató :

A tulajdoni alapokirat : vállalat
Jogi forma : egyszerűsített részvénytársaság
Vállalat neve : ARTEMIS-CONSULTING
Cim : 34 rue de chanzy 17300 Rochefort
Telefon : 05 46 89 46 90
Alaptöke : 500,00 €
Vállalatok és Létesitmények Nemzeti Nyilvántartási Száma : 520 491 234   Kereskedelmi nyilvántartás : LA ROCHELLE
Közösségen belüli AFA szám (HÉA-azonosító szám, azaz hozzáadottérték-adó) : FR15520491234
Mail-cím : info@online-consulting-corp.com
 
A honlap készítője : J.LEBEL
Felelős kiadó : J.LEBEL
A felelős kiadó kapcsolata : info@online-consulting-corp.fr
A felelős kiadó egy természetes személy

Rendszergazda : J.LEBEL
A rendszergazda kapcsolata info@online-consulting-corp.fr
A honlap üzemeltetője : AMEN


2. A honlap használatának és szolgáltatásainak általános feltételei:

A www.online-consulting-corp.com használata magában foglalja a továbbiakban leirt általános feltételek teljes és feltétlen elfogadását. Mivel ezek a használati feltételek módosíthatók vagy kiegészíthetők minden figyelmeztetés nélkül, kérjük látogassák rendszeresen a www.online-consulting-corp.com honlapot.
A www.online-consulting-corp.com fr elérhétő a hét minden napján, 0-24 órákban, kivéve a karbantartási szünetet (ütemezett vagy nem), vagy az előre nem láthatő kényszerhelyzetet.Ha nem tudja elérni a szolgáltatást, a www.online-consulting-corp.com kötelezi magát a a szolgáltatás hozzáférésnek gyors visszaállítására és a beavatkozás pontos idejének a közlésére. Mivel részünkről csak eszközi kötelezettség áll fenn, a , www.online-consulting-corp.com nem tehető felelőssé semmilyen jellegű, a szolgáltatás szüneteléséből eredő kárért.

A www.online-consulting-corp.comtulajdonosa rendszeresen frissíti a honlapot. Így az Impresszum tartalma is bármikor változhat, minden figyelmeztetés nélkül, amit a felhasználóknak szigorúan be kell tartani. A felhasználó fenntartás nélkül elfogadja ezeket a feltételeket és rendszeresen érdeklődik a módosítások iránt.
A www.online-consulting-corp.comhonlap fenntartja magának a jogot arra, hogy - előzetes értesités nélkül – átutalja, átruházza a jelen Altalános Használati Feltételek és Adatvédelem jogait és/vagy kötelezettségeit. A felhasználó a www.online-consulting-corp.com , honlap szolgáltatásainak az igénybevbételével elfogadja az általános feltételek esetleges változásait..
 

3. A szolgáltataink ismertetése :

A www.online-consulting-corp.com célja a tájékoztatás a vállalat összes tevékenységéről. Erre törekszik a honlap tulajdonosa a lehető legpontosabban.
Természetesen nem lehet felelősségre vonni, ha mulasztások, pontatlanságok és hiányosságok merülnek fel az általa elvégzett frissítésben, vagy az értesítéseket közvetitő fél által. A www.online-consulting-corp.com honlap összes hírközlése - nem teljes - ismertető jellegű és változhatnak. A közléseik tehát nem véglegesek és magában foglalják az internetes közzétételeket jellemző változtatásokat.
 

4. Felelősségkorlátozás

A www.online-consulting-corp.com honlap a Javascript fejlesztő programot alkalmazza.Igy a honlapunk nem lehet felelős nyomtatási hibákért vagy egyéb, a szolgáltatást érintö pontatlanságokért vagy bármilyen, a szolgáltatás használatából eredő kárért.
A felhasználó biztosítja a felszerelését és annak használatát és természetesen vállalja az internetes kapcsolódás közvetlen és közvetett költségeit.

A www.online-consulting-corp.com honlap felhasználója elfogadja egy korszerű számítógép alkalmazását, amely nem tartalmaz vírust, rendelkezik a legújabb kiadású és frissített böngésző programmal.
A felhasználó nem tekinti felelősnek a www.online-consulting-corp.com honlapot semmilyen – a szolgáltatásból, közvetlenül vagy közvetve eredö – elszenvedett vagy okozott kárért. A honlap szolgáltatásainak használatáért kizárólag a felhasználó felelős, ami automatikusan kizárja a www.online-consulting-corp.com honlap felelősségét minden további féllel szemben.
A felhasználó rendelkezik interaktív felületekkel (a kapcsolat-oldalon kérdéseket lehet feltenni). A www.online-consulting-corp.com honlap fenntartja a jogot (előzetes felszólítás nélkül), hogy eltávolítsa az ebben a térben írt bármilyen tartalmat ami sértené az erre alkalmazandó francia jogszabályokat, különös tekintettel az adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseket.
Ez esetben a www.online-consulting-corp.com honlap tulajdonosa fenntartja magának a lehetőséget a felhasználó polgári és büntetőjogi felelősségre vonására, különösen fajgyűlölő, sértő, rágalmazó, vagy szeméremsértő tartalomért, függetlenül a használt adathordozó tipusától (szöveg, fotó ...).
Figyelmeztetésül, a www.online-consulting-corp.com honlap fejlesztői nyomon követhetik a felhasználó e-mail és IP-címét.
Eszerint tisztában kell lenni azzal, hogy ilyen esetben egy igazságügyi hatósági végzéssel az illető előállitható és beperelhető.
 

5. Szellemi tulajdonjog és hamisítás :

A honlap tulajdonosa élvezi a kapcsolodó szellemi tulajdonjogokat is, vagy a honlap valamennyi elérhető összetevőinek a használati jogát : szövegek, képek, ábrák, logók, ikonok, hangfelvételek, programok, ...
Egy, az info@online-consulting-corp.fr által kapott, előzetes írásbeli engedély kivételével minden sokszorosítás, változtatás, kiadvány valamint a honlap teljes vagy részleges átdolgozása, függetlenül az alkalmazott eljárástól, tilos.
A honlap vagy annak bármilyen összetevőjének a jogosulatlan használata jogsértö hamisitványnak minösíthetö ami vádemelés von maga után összhangban a szellemi tulajdonról szóló törvény L.335-2 és az azt követő cikkekel.
 

6. Hiperszöveges kapcsolatok és sütik :

A www.online-consulting-corp.com honlap oldalon számos hiperszöveges kapcsolatok találhatók más oldalak felé a honlap tulajdonosának az engedélyével (üzletfelek, tájékoztatások ...). Ugyanakkor a honlap tulajdonosának nincs lehetősége ellenőrizni az így meglátogatott oldalak tartalmát és nem lehet felelősségre vonni az ott található törvénytelen tartalmak esetleges kockázataiért.

A felhasználó tudatában van, hogy a www.online-consulting-corp.com, honlapra lépésekor esetleg sütik telepíthetődnek a számítógépére. Ez egy kis adathordozó, ami nem azonosíthatja a felhasználót, viszont rögzíti azokat a számítógépi adatokat, amelyen egy honlapot megtekintenek.
Ez az adatrögzítő módszer megkönnyebbíti a honlap későbbi áttekintését és vezérli ennek a gyakoriságát.
A számítógép böngésző programjának a beállítása tájékoztatja a felhasználót a sütik jelenlétéről, aki esetleg elutasíthatja azokat a www.cnil.fr
honlapon leírt módon. Viszont a sütik telepítésenek megakadályzása egy számitógépre lehetetlenné tehet bizonyos szolgáltatások elérését azon a honlapon. Azonban a felhasználó visszautasíthatja az ilyen telepítéseket a számítógépe beállításával a következő módszerrel :
Internet Explorer: Eszközök / Internet beállítások. Kattintson az Adatvédelemre és válassza : Az összes süti blokkolása. OK.
Netscape: (a módszer a böngésző változatától függ,...)
 

7. Alkalmazandó jogszabály és joghatóság :

Bármely, a www.online-consulting-corp.com honlap használatával kapcsolatos jogvita esetén a francia jogszabály érvényes. Ez esetben mind a felhasználó, mind a www.online-consulting-corp.com honlap elfogadja a francia bíróságok kizárólagos joghatóságát.
 

8. Anyagi és személyi védelem - személyes adatok kezelése:

Felhasználó: Internetre csatlakozó személy, a www.online-consulting-corp.com
használója. Franciaországban a személyes adatokat az 1978 január 6.i törvény 78-87 sz.cikke, valamint Büntető Törvénykönyv 2004 augusztus 6.-i L. 226-13 cikke és az 1995 október 24.-i Európai irányelv védi.

A www.online-consulting-corp.com, oldalon a honlap tulajdonosa csak olyan felhasználói személyes adatokat gyűjt, amelyek egyes, itt ajánlott szolgáltatáshoz szükségesek. A felhasználó a tények teljes ismeretében szolgáltat adatokat, különösen ha ő kezdeményezi az adatbevitelt. A felhasználó így értesítve lesz az adatbevitel szükséges vagy választható formájáról.
Az informatikára, az adatokra és a szabadságjogokra vonatkozó 1978 január 6.-i 78-17 törvény 38 és az azt követő cikkeivel összhangban minden felhasználó rendelkezik az őt illető személyes adatok hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy letiltási jogával. Ehhez, küldje el mailben a www.online-consulting-corp.com–re : webmaster e-mail, vagy a postázza a kérelmét aláirással és aláirt személyazonosító okmány másolattal, mellékelve a címet ahová a választ kéri.

Semmilyen felhasználói személyes adatot nem tesz közzé, nem ruház át, nem cserél és nem ad el bármilyen adathordozón a www.online-consulting-corp.com honlap a felhasználó tudta nélkül. Kizárólag a www.online-consulting-corp.com honlap és annak jogainak az esetleges tulajdonosváltása során lehetne a szóbanforgó személyes adatokat átruházni a vevőre, akinek szintén kötelezettsége lenne a www.online-consulting-corp.com honlap felhasználó ezen adatainak a megőrzésére és megváltoztatására.
A www.online-consulting-corp.com honlap a 1851124 v 0 szám alatt lett bejelentve a CNIL-nél (az informatika és a szabadságjogok független francia adatvédelmi hatósága).

Az adatgyűjtemények jogi védelméről szóló 1996 március 11.-i irányelvet átültetve, az adatgyűjtemények védelmét az 1998 julius 1.-i törvény rendelkezései biztosítják.